Inspektor nie zawsze mile widziany

Zdarzają się sytuacje, kiedy nadzór budowlany zapowie kontrolę budowy. Wizyta może być także niezapowiedziana. Jeżeli inwestor zgłasza częściowy odbiór, to znaczy chęć zamieszkania w domu przed jego końcem budowy, wizyta inspektora jest obowiązkowa. 

Wizyty inspektorów z reguły są napięte. Zwłaszcza jeśli powodem jego wizyty jest donos sąsiadów. Bywają przypadki kiedy inspektor przychodzi w asyście policji. Rolą inspektora jest sprawdzenie budynku od zewnątrz , wykonanie pomiarów, wejście do środka. Zazwyczaj szybko wykryje ewentualne nieprawidłowości. Może dać mandat np. za brak tablicy budowy nawet do 500 zł, przy każdym kolejnym złamaniu prawa kwota ta rośnie.

Jeśli inspektor stwierdzi zmianę technologii budowy, może żądać zrobienia inwentaryzacji albo ekspertyzy technicznej. Przykładowym powodem jest wyraźna zmiana w konstrukcji budynki lub zmiana geometrii dachu. Uwaga inspektora może się skoncentrować na jakości wyrobów budowlanych. Będzie chciał wtedy zobaczyć dokumenty potwierdzające dopuszczenie materiałów do wykorzystania w budownictwie. O certyfikaty te należy prosić sprzedawcy tychże wyrobów.

Badanie Kierowców Oława

Advertisements

Inspekcja przy odbiorze mieszkania

Coraz częściej odbiór mieszkania od dewelopera odbywa się przy specjaliście. W niejednym przypadku pomaga to zaoszczędzić sporo nerwów i ewentualnych kosztów napraw.


Samodzielne oglądanie mieszkania od dewelopera nie gwarantuje, że przykrych niespodzianek nie będzie. Wśród często spotykanych usterek pojawiają się rysy na ścianach, pęknięcia tynków albo brak napięcia. Po diagnozie specjalisty, nabywca czasem jest bardzo zdziwiony tym, jakie nieprawidłowości znaleziono. Obok tych drobnych usterek pojawiają się także takie, które są trudne w naprawie, do tego kosztowne. Są to np. wady w izolacji termicznej poddasza, które przy odbiorze trudno wykryć.


Można się zabezpieczyć również przez korzystanie z usług dewelopera na temat, którego zaczerpnie się informacji, by zweryfikować jego rzetelność. Opinie dotyczące zakończonych projektów, rozmowy z właścicielami mieszkań, referencje na stronach internetowych. Na tej podstawie przynajmniej po części można wykluczyć firmy z nieuczciwymi praktykami i niedbale budujące. Przykładem dobrej firmy z tej branży jest APM Development, więcej można przeczytać na stronie http://apm-development.com.pl

Rzeczoznawstwo – pomysł na własny biznes

Zadaniem rzeczoznawcy majątkowego jest szacowanie, jaka jest wartość nieruchomości i urządzeń na stałe z nią związanych. Jest to jeden z tych pomysłów na biznes, który ma perspektywy i szansę powodzenia.

Obecnie zdecydowana większość transakcji zawieranych na rynku nieruchomości ma miejsce z udziałem kredytu hipotecznego. Żeby się o niego ubiegać, niezbędna jest wycena nieruchomości. Z tego powodu widać rosnące zapotrzebowanie na usługi świadczone przez rzeczoznawców majątkowych.

Oprócz określania wartości nieruchomości i powiązanych z nią maszyn i urządzeń, rzeczoznawca majątkowy może przygotowywać opracowania i ekspertyzy, które mogą dotyczyć rynku nieruchomości albo doradztwa w zakresie skuteczności inwestowania w nieruchomości, oznaczania przedmiotu o odrębnej własności lokali i uchwalania albo zmiany planów miejscowych. Ponadto kompetencje rzeczoznawcy uprawniają do ekspertyz wartości nieruchomości dla potrzeb inwestora, wyceny nieruchomości rozumianej jako środek trwały. Rzeczoznawca majątkowy może prowadzić swoją własną działalność gospodarczą albo wykonywać swój zawód w ramach spółki osobowej.

Co podlega kontroli w trakcie inspekcji nieruchomości?

Inspekcja nieruchomości, jak sama nazwa wskazuje, wiąże się ze sprawdzeniem stanu oraz działania poszczególnych instalacji i urządzeń. 

Podczas trwania inspekcji sprawdzeniu poddane są takie elementy, jak:

 1. Grunt – czyli jego nachylenie w stronę domu, stan ogrodzeń, bram, chodników, balkonów.
 2. Ściany zewnętrzne domu – jaki jest ich rodzaj (metalowy, drewniany, cegła).
 3. Fundamenty – jaki jest ich rodzaj i materiał wykonania.
 4. Struktura – sprawdzenie, w jakim stanie są podłogi, ściany i sufity.
 5. Dach – jaki jest stan pokrycia i struktura.
 6. Strych – jaki jest poziom izolacji i wentylacji.
 7. Hydraulika – czyli poziom wentylacji klimatyzacji, rur, które doprowadzają wodę oraz kontrola zaworów. Tutaj dochodzi także instalacja gazowa.
 8. Ogrzewanie – to jakiego jest rodzaju (elektryczne, nawiewowe, wodne, parowe), instalacja elektryczna i gazowa. Istotna jest też weryfikacja bezpieczeństwa i wieku poszczególnych elementów.
 9. Ochładzanie – sprawdzenie wieku, stanu izolacji, drenażu i kondensacji.
 10. Elektryka – kontrola przewodów doprowadzających prąd, bezpieczników, lamp, włączników.
 11. Wnętrza – sprawdzanie podłóg, sufitów, drzwi, okien.
 12. Urządzenia domowe – czyli wszystkie lodówki, suszarki, pralki i kuchenki mikrofalowe.
 13. Wycena kosztów wymiany albo naprawy.

Mieszkanie z licytacji komorniczej

Coraz bardziej popularnym alternatywnym sposobem nabycia mieszkania jest jej zakup na licytacji komorniczej. Domy, mieszkania i działki są sprzedawane w cenach niższych niż rynkowe i przyciągają kolejnych inwestorów.

Organizator jest zobowiązany do publicznej zapowiedzi aukcji i poinformowanie o tym, co jest przedmiotem licytacji. Muszą się pojawić takie informacje jak cena, powierzchnia, lokalizacja, numer oraz miejsce przechowywania księgi wieczystej. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie rękojmi, która wynosi 10% szacowanej wartości licytowanego lokalu. Przegranym ta kwota jest zwracana, natomiast w przypadku nowego nabywcy jest odliczana od całej kwoty jaka jest do zapłaty. Aktualna wartość rynkowa jest szacowana przez rzeczoznawcę majątkowego w postępowaniu egzekucyjnym. Jest ona podstawą do ustalenia ceny wywoławczej podczas licytacji. W pierwszej licytacji minimalna cena jaka jest oferowana to ¾ jej wartości rynkowej. Jeżeli nie zostanie sprzedana spada do 2/3 wartości rynkowej. Takim sposobem nabywania nieruchomości częściej interesują się inwestorzy a nie osoby prywatne. Jest to powodowane skomplikowaną drogą zmiany właściciela i może ciągnąć się kilka miesięcy.

Na co dokładnie zwrócić uwagę odbierając nieruchomość od dewelopera?

Jak to już wspominałem w jednym z moich wpisów kupno mieszkania od dewelopera składa się z kilku etapów. Jednym z istotniejszych jest odbiór, w czasie którego należy sprawdzić stan nieruchomości i ewentualne niedociągnięcia czy wady zgłosić deweloperowi do poprawienia. Muszą one być poprawione przed oddaniem mieszkania do użytku – w wyznaczonym terminie. W czasie odbioru mieszkania warto zdać się na fachową pomoc np. budowlańca, który będzie wiedział na co zwrócić uwagę.

A co powinniśmy koniecznie sprawdzić? Przede wszystkim czy wymiary pomieszczenia odpowiadają temu, co zostało przedstawione w projekcie – w tym przypadku niezgodność można rozliczyć przy końcowej płatności zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.

Kolejną kwestią jest standard wykończenia. Należy sprawdzić, czy jest on zgodny z tym co zawierała umowa, gdyż nieraz może okazać się on niższy. Warto też przyjrzeć się wykończeniu ścian i podłóg. A także czy wszystkie instalacje w mieszkaniu są prawidłowo poprowadzone.

Oględzin mieszkania dokonywać najlepiej za dnia, gdyż przy świetle dziennym najlepiej widać „niedoróbki” w wykoceniu ścian.

Jeśli wszystko nam odpowiada to wówczas podpisujemy odbiór mieszkania i czekamy na zakończenie inwestycji.

Forma umowy kupna mieszkania


NobMouse / Foter / Creative Commons Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Kiedy kupujemy swoje wymarzone mieszkanie często jesteśmy tak szczęśliwi, że nie zwracamy uwagi na szczegóły zawarte w umowach, a co gorsze zdarzają się przypadki, że również na samą formę zawarcia umowy. A to niestety jest jedna z istotniejszych kwestii. O ile umowa przedwstępna może mieć zwykłą formę pisemną, to już właściwa umowa powinna bezwarunkowo mieć formę aktu notarialnego. Dlaczego? Inna będzie nieważna pod względem prawnym. Jeśli dojdzie na nasze nieszczęście do jakiś niedociągnięć lub co gorsza zostaniemy oszukani to żaden sąd nie uzna nam zwykłej formy pisemnej, ani tym bardziej ustnych ustaleń, które nie są niczym poparte. Przed przystąpieniem do podpisywania umowy warto też sprawdzić czy nieruchomość nie ma wad prawnych, które nieuczciwy właściciel próbuje przed nami ukryć.